MAASTRICHT - De in China verboden religieuze beweging Falun Gong is een campagne begonnen om het Nederlandse publiek te informeren over haar uitgangspunten en de vervolging waaraan zij in China blootstaat. 'SOS!' roepen een folder en de poster, waarvan enkele duizenden exemplaren zijn verspreid, de lezer in dikke rode letters toe.

De folder verhaalt van de vervolging die de Chinese regering in juli 1999 tegen de beweging heeft ontketend. "Uw hulp is dringend nodig om de Falun Gong-beoefenaars die vervolgd worden in China, te redden", aldus de tekst. "Vele onschuldige levens staan op het spel." De lezer wordt aangespoord om protestbrieven te schrijven naar politici en de Chinese ambassade.

Ondanks de dramatische toonzetting is het eerste doel van de campagne om de 'gewone mensen' in Nederland over Falun Gong te informeren, zei voorzitter P. Houben van de pas opgerichte Falun Gong Stichting Nederland. "Als ze vervolgens brieven naar de overheid gaan schrijven, is dat mooi meegenomen."

Propaganda

De stichting wil volgens hem een tegenwicht bieden tegen "de propagandacampagne van de Chinese regering, waardoor ook bij westerse mensen een verkeerd beeld van Falun Gong ontstaat."

Bijeenkomst

De stichting organiseert op 23 januari in Roosendaal voor het eerst een informatie-avond over de beweging. Falun Gong combineert lichaams- en meditatietechnieken en ideeën uit het boeddhisme en het taoïsme, met als doel de mens steeds verder in overeenstemming te brengen met Zhen-Shan-Ren (waarheid-mededogen-verdraagzaamheid), het grondbeginsel van het universum.

Nederland telt volgens Houben slechts enkele tientallen beoefenaars. Wereldwijd zijn het er volgens Falun Gong zelf ruim honderd miljoen.