BONN - In de Duitse stad Bonn begint zondag een nieuwe ronde besprekingen over het tegengaan van het opwarmen van de aarde. Circa 2000 vertegenwoordigers uit 180 landen nemen deel aan het milieuforum, dat uiteindelijk tot een nieuw klimaatverdrag moet leiden.

Met name over de positie van de Verenigde Staten bestaat nog veel onduidelijkheid. President Barack Obama heeft in eigen land een aantal ambitieuze plannen tegen klimaatverandering gelanceerd, maar het is onduidelijk of hij bereid is deel te nemen aan het nieuwe internationale klimaatverdrag.

Het verdrag moet in 2012 het uit 1997-stammende Kyoto Protocol vervangen, maar dat is niet geratificeerd door de VS. Meer dan 180 andere landen tekenden wel.