DEN HAAG - Nederland zou eisen moeten stellen aan samenwerking tussen legers, diplomaten en ontwikkelingssamenwerking voordat ons land besluit deel te nemen aan internationale missies.

Dat schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een rapport dat zaterdag naar buiten is gekomen.

Ook bedrijven en ontwikkelingsorganisaties zouden daarbij meer betrokken moeten worden.

De AIV noemt als goed voorbeeld van een samenhangende aanpak het Nederlandse optreden in de Afghaanse provincie Uruzgan, maar op het internationale vlak is hier nog nauwelijks sprake van.

AIV

Voor een missie in een crisisgebied zouden ook realistischere doelen gesteld moeten worden, vindt de AIV.

Daarbij zouden 'lovenswaardige', maar weinig realistische ambities zoals een snelle democratisering van de fragiele staat'' niet de boventoon moeten voeren, maar concrete doelen.

In het parlement en de samenleving zal dit de handen wellicht minder snel op elkaar krijgen voor een missie, maar realistische verwachtingen kunnen latere teleurstellingen voorkomen.