ENSCHEDE - Bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede isvrijdagavond een grote, uitslaande brand uitgebroken in hetgrondstoffenmagazijn. Volgens burgemeester J. Mans heeft daarbijeen brandweerman lichte brandwonden opgelopen. Zaterdagmiddag werd het sein brand meestergegeven. De brandweer draagt in de loop van de avond het nablussenover aan de bedrijfsbrandweer.

De brandweer van de nabijgelegen luchthaven Twente trok eenschuimgordijn op, om te voorkomen dat het vuur naar de productiehalzou overslaan. Hoewel in het magazijn chemicaliën zijn opgeslagen,bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid, zo hebben metingenuitgewezen. Wel adviseert de politie bewoners van de woonwijkTwekkelerveld (2100 woningen) hun deuren en ramen dicht te houden.

Enige honderden personeelsleden van Vredestein moesten wordengeëvacvueerd, nadat de brand omstreeks 20.45 uur uitbrak. Volgensbrandweer en politie is dat aan de hand van gereedliggendedraaiboeken "probleemloos verlopen".

Crisiscentrum

In het gemeentehuis werd een crisiscentrum ingericht, dat rond.00 uur weer werd opgeheven. Over de oorzaak van de brand is nogniets bekend. Wel is volgens de brandweer nu al duidelijk dat hetnablussen enkele dagen gaat duren.

De directie van Vredestein heeft gemeld dat er in het weekeindeniet wordt gewerkt. Maandag bekijkt ze de situatie opnieuw. Hoegroot de schade voor de bandenfabrikant is, is nog niet bekend.

Roetneerslag

Bewoners in de wijk Twekkelerveld moeten rekeninghouden met de roetneerslag die als gevolg van de hevige brand is neergekomen. Degemeente verzoekt de bewoners dringend geen groente en fruit uit demoestuin te eten en kinderen niet in de zandbakken te laten spelen.

De GGD en de gemeente Enschede adviseren de circa 5000 bewonersin het Twekkelerveld deuren en ramen voorlopig nog dicht te houden.De roet, die ook in rubbercomponenten zit, kan in twee vormenneervallen: losse en vettige deeltjes.

Het gebied kan pas worden schoongemaakt, als de brand isuitgewoed. Het is nog niet bekend hoeveel roet er is neergekomen. Er wordtzaterdag in elk geval niet begonnen met het opruimen ervan, aldusde gemeente in een persverklaring.