DEN HAAG -Middelbare scholen houden zich steeds beter aan het minimumaantal lesuren dat zij moeten verzorgen. Het verscherpte toezicht van de Onderwijsinspectie lijkt daarmee te werken.

Om scholen tegemoet te komen, wordt de norm voor het aantal lesuren over twee jaar verlaagd en versoepeld.

Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs vrijdag bekendgemaakt.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat vorig schooljaar 28 procent van de onderzochte scholen genoeg lesuren aanbood. Hoewel ruim twee derde de minimumnorm dus niet haalt, betekent dit wel een grote vooruitgang.

In het schooljaar 2006/2007 haalde slechts 7 procent van de onderzochte scholen in het voortgezet onderwijs de norm.

Strenger toezicht

De betere naleving lijkt vooral te komen door strenger toezicht van de Onderwijsinspectie. Daarnaast heeft Van Bijsterveldt de regels onlangs versoepeld waardoor scholen meer schoolactiviteiten mogen meetellen.

Een commissie onder leiding van de Gelderse commissaris van de Koningin Clemens Cornielje heeft zich voor deze versoepeling uitgesproken.

Advies

Van Bijsterveldt neemt op haar beurt het advies van de commissie over dat ouders en leerlingen hun akkoord moeten geven over welke schoolactiviteiten als lestijd gelden.

Zij omarmt verder het voorstel van Cornielje om de norm definitief te verlagen van 1040 naar duizend uur per jaar.

Overigens is dat nog steeds honderd uur meer dan het gemiddelde van de westerse, zogeheten OECD-landen.

Zomervakantie

Om genoeg lesweken te hebben om de norm te halen, wordt de zomervakantie verkort van zeven naar zes weken. Leerlingen krijgen in ruil vijf roostervrije dagen gedurende de rest van het schooljaar.

Docenten moeten deze dagen gebruiken om bij te komen van hun drukke bestaan. Vakbond de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het knabbelen aan de vakanties van leraren ''een dom plan''.

Opstand

Anderhalf jaar geleden kwamen scholieren massaal in opstand tegen de huidige urennorm. Veel scholen proberen de norm te halen door leerlingen tijdens uitgevallen lessen 'op te hokken' in aula's en kantines.

Daar slaat de verveling toe. Volgens Van Bijsterveldt zullen ''de ophokuren definitief verdwijnen'' door de aanpassingen.

Minimumnorm

In reactie op de voorstellen van Cornielje lieten scholen al weten dat zij ook de nieuwe minimumnorm voor het aantal lesuren niet zullen halen. Den Haag moet daarvoor met meer geld over de brug komen.

De Tweede Kamer, de belangenvereniging Ouders & Co en scholieren verenigd in Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) steunen de nieuwe norm wel.