VERONA - Premier Silvio Berlusconi van Italië enbondskanselier Gerhard Schröder van Duitsland hebben elkaarzaterdag in het Italiaanse Verona gesproken. Doel van debijeenkomst was de spanningen tussen de twee landen te verminderen.

De Italiaanse regeringsleider had warme woorden over voor zijnDuitse collega. "De bondskanselier is zoals altijd van hartewelkom in Italië, als kanselier en als vriend", aldus Berlusconidie vrijdag verstek liet gaan bij een geplande ontmoeting in Veronamet Schröder en met Romano Prodi, de voorzitter van de EuropeseCommissie.

De drie zouden naar een operavoorstelling in de Arena gaan. Alsreden noemde Berlusconi dat hij bang was voor rellen bijprotestdemonstraties. De Italiaanse premier herhaalde die lezingzaterdagochtend. Prodi uitte vrijdag voor de pers in Verona zijn enSchröders misnoegen over de afzegging.

Kampbeul

In juli zegde Schröder zijn vakantie in Italië af, nadat eenItaliaanse staatssecretaris Duitse toeristen had beschimpt. Vlak nazijn aantreden als EU-voorzitter zorgde Berlusconi voor ophef doorzijn uitspraak dat een Duitse europarlementariër geknipt zou zijnvoor een filmrol als kampbeul.

Berlusconi hield zaterdag vol dat er nooit sprake is geweest vaneen "verslechtering in de Duits-Italiaanse betrekkingen".Schröder zei na afloop van het gesprek van een uur dat er watirritaties uit de lucht zijn gehaald.