DEN HAAG - Basis- en middelbare scholen krijgen vanaf 1 augustus volgend jaar geen geld meer voor onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Zoals verwacht is de ministerraad vrijdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat minister Van der Hoeven (Onderwijs) daarover binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

De maatregel levert een bezuiniging op van 29 miljoen euro in 2004 en vanaf 2005 jaarlijks 71 miljoen euro. De bezuiniging werd al aangekondigd in het strategisch akkoord van het vorige kabinet (Balkenende I).

Over de gevolgen van het wetsvoorstel voor het personeel overlegt het ministerie nog met de onderwijsbonden. Maar volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) verlopen die onderhandelingen over het sociaal plan voor de ongeveer 1400 OALT-docenten ,,erg stroef'' en dreigen ze vast te lopen. ,,We overwegen de arbitragecommissie in te schakelen'', aldus een woordvoerder.