DEN HAAG - Tot half maart hebben 438.000 mensen bezwaar gemaakt tegen deelname aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat is meer dan minister Ab Klink (Volksgezondheid) op grond van proeven met het patiëntendossier had verwacht.

Dat schrijft de bewindsman woensdag aan de Tweede Kamer.

Half december stond de teller nog op 330.000. De verwerking van de bezwaren kost meer tijd dan verwacht omdat een aanzienlijk deel van de bezwaarmakers de formulieren niet goed had ingevuld of geen kopie van een paspoort had meegestuurd.

Om hun de kans te geven dit alsnog te doen, moeten bestaande systemen worden aangepast.

Zorgverleners

Tot het zover is kunnen geen nieuwe zorgverleners op het landelijke patiëntendossier worden aangesloten. Deze problemen zouden op 30 maart verholpen zijn, maar dat wordt nu 1 juli.

Daardoor kunnen de komende maanden achthonderd aansluitingen niet doorgaan. Dit moet na 1 juli ingehaald worden

Huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen kunnen met het dossier informatie over patiënten en hun medicijnengebruik raadplegen via een beveiligd computersysteem.

Bijna 6500 zorgaanbieders zullen worden aangesloten op dit systeem. Nu zijn dat er nog maar honderd. Naar verwachting wordt de aansluiting voorjaar 2010 verplicht.