DEN HAAG - De Belastingdienst heeft het druk met mensen die alsnog hun geheime spaarrekening in het buitenland opgeven bij de fiscus.

In zes weken tijd meldden zich 121 zogeheten inkeerders die samen bijna 24 miljoen euro aan naheffing en rente moeten betalen.

Dat heeft het ministerie van Financiën zondag bekendgemaakt.

Vooral de afgelopen paar dagen is het topdrukte met ongeveer twintig inkeerders per dag, tegenover gemiddeld twee per dag voor die tijd.

Belastingparadijzen

Op 13 maart kondigde staatssecretaris Kees de Jager (Financiën) aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod-ECD) in te schakelen in bekende belastingparadijzen.

Dat deed hij toen bekend was geworden dat onder meer Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg en Andorra hun bankgeheim zouden versoepelen.

Inkeerregeling

Mensen die geld buiten het zicht van de fiscus houden en dat uit eigen beweging alsnog aangeven, mogen gebruik maken van de inkeerregeling.

Dan moeten zij wel de naheffing betalen maar krijgen ze geen boete en worden ze niet strafrechtelijk vervolgd. Sinds de invoering van de regeling in 2001 hebben zich nu in totaal ruim vijfduizend spijtoptanten aangemeld.

Het totaalbedrag dat de fiscus daardoor kon innen, bedraagt 181 miljoen euro.

Aanslag

De hoogste individuele aanslag van de laatste groep inkeerders bedroeg 3,9 miljoen euro. Drie anderen kwamen uit op ruim 1 miljoen euro.

Het grootste aantal spijtoptanten had een bankrekening in Zwitserland (43), daarna België (27) en op de derde plaats Luxemburg (18).

Aanwijzingen

De Belastingdienst heeft aanwijzingen dat nog enkele duizenden belastingplichtigen zwart geld in het buitenland hebben.

De Jager verwacht dat het gebruik van de regeling de komende tijd populair blijft.

Hij raadt mensen met een geheime rekening aan zich tijdig te melden, omdat anders de kans bestaat dat de Fiod-ECD bij hen op de stoep staat.

''We krijgen steeds meer informatie beschikbaar over Nederlanders die hun geld via een buitenlandse rekening buiten het zicht van de fiscus proberen te houden.''