DEN HAAG - De ambtenarensalarissen en de uitkeringen zullen volgend jaar niet stijgen. Dat is echter geen direct gevolg van de extra bezuinigingsplannen van 4 miljard euro waarover het kabinet vrijdag beslist, maar van het regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat de ambtenarensalarissen en uitkeringen in 2004 1 procent onder de inflatie blijven. Bovendien zal een deel van de loonruimte voor ambtenaren nog gebruikt worden om de problemen bij de pensioenen aan te pakken.

Volgens ingewijden betekent dit in de praktijk dat ambtenaren en uitkeringsgerechtigden volgend jaar op de nullijn zullen uitkomen. "Als je het precies zou uitrekenen zou je zelfs onder nul uitkomen", aldus een bron vrijdag. Het kabinet hoefde dus niet tot een actieve bevriezing van ambtenarensalarissen en uitkeringen te besluiten.

Aanvankelijk was door de meest betrokken ministers ook overwogen om in 2005 de ambtenaren en de uitkeringen op nul te houden om aan extra bezuinigingen te komen. Ze hebben daarvan afgezien in een poging de vakbeweging mild te stemmen, zodat die eerder bereid is tot loonmatiging. Overigens hadden de bonden donderdag toch felle kritiek op de bezuinigingsplannen.