VOORBURG - Door de hitte in juli en augustus zijn waarschijnlijk 500 tot duizend mensen meer gestorven dan in een zomer met gemiddelde temperaturen. Die schatting maakte onderzoeker J. Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Meer dan enkele procenten zal die extra sterfte niet bedragen, denkt Latten. Het CBS maakte vorige week op basis van de sterftecijfers van juni en juli al bekend dat er 25 mensen per week meer doodgaan als de gemiddelde temperatuur een graad stijgt. In de maand juli kwam het aantal extra doden in weken met hoge temperaturen op in totaal vijfhonderd.

De sterftecijfers over de eerste weken van augustus zijn nog niet bekend. Op basis van de cijfers over juni en juli schat Latten dat de hittegolf in augustus nog eens aan maximaal vijfhonderd mensen extra het leven heeft gekost.

Latten is benieuwd naar de verschillen in sterftecijfers tussen de kustprovincies en het binnenland. Het temperatuursverschil tussen de kuststreek en het binnenland bedroeg soms wel tien graden. Het CBS zal daar volgens hem onderzoek naar doen.

De schattingen van het aantal hittedoden in Frankrijk, die uiteenlopen van 5000 tot 10.000, klinken Latten niet absurd hoog in de oren.

Daarbij neemt hij in aanmerking dat de maximumtemperaturen in Frankrijk aanmerkelijk hoger waren en dat de hittegolf langer heeft geduurd dan in Nederland. Bovendien heeft Frankrijk bijna vier keer zoveel inwoners (60 miljoen) als Nederland.