UTRECHT - De leden van de PvdA stemmen in met de nieuwe koers van de partij over de integratie van immigranten.

Zij gingen zaterdag op het partijcongres van de PvdA akkoord met de integratienota van het bestuur nadat voorzitter Lilianne Ploumen de toon van het stuk eerder had verzacht.

De nota zorgde voor veel discussie binnen de partij. In het stuk kijkt de partij meer dan voorheen naar de problemen die veel autochtonen ervaren met allochtonen.

Veel discussie

De oude versie van de nota zorgde voor veel discussie binnen de partij. In het stuk kijkt de PvdA meer dan voorheen naar de problemen die veel autochtonen ervaren met allochtonen. Het PvdA-bestuur wijst in de notitie verder nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van immigranten om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij.

Volgens sommige prominente PvdA'ers blijft het PvdA-bestuur ook in de nieuwe tekst te veel hameren op de gevaren die aan immigratie kleven en worden de positieven kanten van de integratie onderbelicht. Het gaat daarbij onder anderen om ex-Integratieminister Ella Vogelaar en de Groningse burgemeester Jacques Wallage.

Verdeeldheid

De nieuwe nota moet een einde maken aan de verdeeldheid binnen de partij. Deze werd vorig jaar pijnlijk duidelijk door een openlijk meningsschil tussen Vogelaar en partijleider Wouter Bos. Volgens Bos moeten problemen met de integratie duidelijk worden benoemd en moeten politici niet de angst hebben dat groepen mensen zich daardoor in de hoek voelen gezet.

Vogelaar stelde daarentegen dat een harde toon in het debat de integratie kan schaden. In de extra aanpassingen die de leden zaterdag hebben geëist, lijken zij zich achter de afgezette Vogelaar te scharen. De leden dragen het bestuur van de partij op de passage die stelt dat ''krenken mag'' te schrappen.

Krenken

Eberhard van der Laan, de opvolger van Vogelaar, vindt het niet zo erg dat de passage uit de nota is gehaald. Volgens hem zijn de leden niet zo zeer tegen krenken maar vinden zij dat de partij niet moet benadrukken dat dit vanwege de vrijheid van meningsuiting is toegestaan.

De leden hebben er verder voor gezorgd dat in de integratienota van de PvdA geen verwijzing meer staat naar Fitna, de anti-islamfilm van Geert Wilders. De achterban van de PvdA vindt dat elk woord dat aan deze ''nietszeggende film'' wordt besteed, er een te veel is.

Sociale gezicht

Pvda-fractievoorzitter Mariëtte Hamer roept CDA-onderhandelaar en minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner op zijn sociale gezicht te tonen. ''Lieve Piet Hein. Ik weet dat je hem hebt. Gooi nu al je remmen los en laat je sociale hart ook voor de rest van Nederland spreken'', zei Hamer tijdens het PvdA-congres in Utrecht.

PvdA en CDA hebben de afgelopen dagen samen met de ChristenUnie hard onderhandeld over de aanpak van de recessie en bezuinigingen die het CDA eerder wil nemen dan de PvdA.

Na een impasse van twee dagen besloten de drie regeringspartijen donderdag om de besprekingen maandag voort te zetten. Volgens PvdA'ers dringt Donner in de onderhandelingen het hardst aan op snelle bezuinigingen om investeringen in de economie te bekostigen.

Onrechtvaardige bezuinigingen

Hamer zei zaterdag nee tegen ''harde en onrechtvaardige bezuinigingen in de crisisjaren''. De PvdA wil pas saneren als de economische recessie over een paar jaar wat is uitgeraasd. ''Iedere cent die we nu minder uitgeven, betekent verlies van banen. Werk gaat nu vóór alles Dat is waar Wouter en ik voor vechten in het torentje'', aldus Hamer.

Ze stelde een masterplan' voor met investeringen in werkgelegenheid, in duurzame energie, in wijken en in onderwijs. De Pvda heeft in de onderhandelingen met de coalitiepartijen een wensenlijstje van 8 miljard euro aan investeringen op tafel gelegd. Het CDA wil minder dan 4 miljard investeren, de ChristenUnie rond de 6,5. De verwachting is dat er een investeringsagenda van rond de 5 miljard euro uitkomt.

Jeugdwerkloosheid

Hamer vroeg ook speciale aandacht voor de jeugdwerkloosheid die fors dreigt op te lopen. ''De PvdA ziet de aanpak van de jeugdwerkloosheid als de grootste opdracht van het kabinet in deze crisis. Want nu geen baan, betekent vaak ook straks geen baan.''

Later zaterdagavond spreekt het congres nog over de crisisonderhandelingen. Mogelijk dat partijleider Wouter Bos dan met extra opdrachten en wensen wordt teruggestuurd naar het torentje van premier Jan Peter Balkenende.

Ruimte

Hamer heeft de PvdA-leden uitgenodigd zich uit te spreken over hun wensen voor het nieuwe crisispakket van de coalitie, maar ze benadrukte dat zij en PvdA-vicepremier Wouter Bos ''altijd de ruimte'' houden om uiteindelijk een eigen afweging te maken als dat nodig is voor een goed eindresultaat.

Hamer zei dat voorafgaand aan een discussie met de leden over de onderhandelingen die PvdA momenteel voert met coalitiegenoten CDA en ChristenUnie over een pakket maatregelen om de gevolgen van de recessie te bestrijden.

Slaafs

Ze hield het congres voor dat de coalitiepartners niet verwachten dat de leden ''slaafs'' op de stoelen blijven zitten. Hamer deed wel een beroep op de leden om zorgvuldig te formuleren. Het wensenpakket van de leden kan er volgens Hamer zelfs voor zorgen dat de PvdA-onderhandelaars ''sterker'' aan de onderhandelingstafel komen te zitten.

Zaterdagavond en zondag komen er op het congres voorstellen ter tafel om de PvdA-top met een boodschap op pad te sturen.

Zo wil een aantal afdelingen afdwingen dat bij de dreigende bezuinigingen de sociale zekerheid, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs buiten beschouwing worden gelaten. Zondag komen nog voorstellen voorbij om de aanschaf van het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF uit te stellen.

JSF

Ploumen zou het goed vinden als het partijcongres de PvdA-fractie in de Tweede Kamer oproept nog geen onomkeerbaar besluit te nemen over de aanschaf van het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF. Volgens Ploumen ligt er nog onvoldoende informatie op tafel om er nu al een besluit over te kunnen nemen.

Ze zei dat zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Nova. Leden van de PvdA willen zondag tijdens het congres van de PvdA een motie indienen om te wachten met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Ook de Jonge Socialisten vinden dat er nog teveel onduidelijkheden zijn. De JSF is volgens hen een prima post om in deze crisistijd op te bezuinigen.