DRIEBERGEN - De hei in Nederland voert een verbeten strijd tegen oprukkende grassoorten als pijpenstro en bochtige smele. Met wat hulp van Staatsbosbeheer lijkt de heide aan de winnende hand. Maar een nieuwe grasaanval ligt op de loer.

Dat blijkt uit een evaluatie door Staatsbosbeheer van tien jaar heidebescherming. In 95 procent van de gevallen hadden maatregelen tegen bijvoorbeeld vergrassing succes. De hei staat er beter voor dan tien jaar geleden.

Toch stelt Staatsbosbheer dat het niet goed gaat met de natuur in Nederland. De natuur overleeft maar ternauwernood en alleen dankzij allerlei overlevingsplannen van Staatsbosbeheer. Er is geen structurele oplossing en wel een continue dreiging van verzuring, verdroging en vermesting.