DEN HAAG - Het kabinet wil zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek inzetten in de strijd tegen misdaad.

Uit dergelijk onderzoek kan blijken of een bloedverwant van iemand wiens DNA is onderzocht de dader van een misdrijf is.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dat het mogelijk maakt verwantschapsonderzoek te gebruiken voor de opheldering van strafzaken.

Het DNA-onderzoek wordt al gebruikt voor het vaststellen van ouderschap en gezinshereniging van asielzoekers.

Behoefte

Volgens Hirsch Ballin bestaat er een dringende behoefte aan verwantschapsonderzoek in het strafrecht.

Wanneer klassiek DNA-onderzoek geen resultaat oplevert, kan via verwantschap alsnog de identiteit van een verdachte worden bepaald. Ook kan daarmee een verdachte juist worden uitgesloten.

De Tweede Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel.