DEN HAAG - Het aantal vreemdelingen dat vorig jaar in ons land asiel aanvroeg, is vergeleken met het jaar 2000 met een kwart afgenomen. In totaal meldden zich vorig jaar 32.579 asielzoekers in Nederland tegen 43.895 in het jaar daarvoor, aldus het ministerie van Justitie dinsdag.

Een daling is ook te zien bij de binnenkomst van minderjarige asielzoekers. In 2001 vroegen 5951 om onderdak in Nederland, tegen ruim 6700 in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie is er tevreden over. Zij denkt dat de verminderde mogelijkheden voor asielzoekers om eindeloos door te procederen voor een verblijfsvergunning hen ervan weerhoudt om naar Nederland af te reizen. Dat is wat Kalsbeek betreft het effect van de nieuwe Vreemdelingenwet.

De werkachterstanden bij de IND kunnen rond september voor 90 procent zijn weggewerkt, denkt Kalsbeek. Binnenkort praat het kabinet over de rapportage van de IND.