DEN HAAG - Het stoort een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat het kabinet weigert om in Europa een discussie aan te gaan over de wijze waarop Groot-Brittannië PVV-leider Geert Wilders de toegang tot het land heeft ontzegd.

Kamerlid Wilders ging zelf het verst.

Hij noemde de houding van het kabinet onaanvaardbaar en zegde namens zijn fractie het vertrouwen op in premier Jan Peter Balkenende en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken). De motie van wantrouwen kreeg buiten de PVV geen steun.

Bij veel andere fracties bestaat wel onvrede over de weigering de zaak-Wilders in Brussel aan te kaarten, zoals de Tweede Kamer had gevraagd.

VVD-leider Mark Rutte constateerde dinsdag zeer teleurgesteld dat het kabinet geen behoefte heeft het vrije woord te verdedigen. Volgens GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi is het ''geen kwestie van onmacht, maar van onwil''.

Middelvingerpolitiek

SP'er Harry van Bommel verweet het kabinet tijdens een debat ''middelvingerpolitiek'' te bedrijven.

''Het kabinet kijkt fluitend weg en weigert de motie uit te voeren.'' Hij wees erop dat deze kabinetsperiode al vier CDA-bewindslieden een Kamermotie naast zich hebben neergelegd.

CDA

Met uitzondering van het CDA had de hele Tweede Kamer eerder dit jaar het kabinet opgeroepen de Britse ban voor Wilders aan te kaarten tijdens overleg in Europa.

Maar het kabinet besloot dat niet te doen en legde daarmee de breed gesteunde VVD-motie naast zich neer. Rutte vroeg het kabinet dinsdag de motie alsnog uit te voeren, maar Verhagen gaf direct aan niet bereid te zijn dat te doen.

Het CDA was de enige fractie die geen uiting gaf aan onvrede daarover.

Verhagen

Verhagen zei dat hij het verzoek van de Kamer naast zich heeft neergelegd omdat Groot-Brittannië niet in strijd met het Europees recht heeft gehandeld door Wilders te weigeren.

Een nieuwe motie van de VVD om de eerdere motie alsnog uit te voeren, haalde dinsdag geen meerderheid meer.