DEN HAAG - De coalitie heeft maandagavond het beraad over crisismaatregelen hervat. ''We moeten nu meters maken'', zei vicepremier André Rouvoet van de ChristenUnie, toen het overleg begon.

De ChristenUnie drong voorafgaand aan het overleg aan op doorpakken. ''We moeten nu meters maken'', zei vicepremier André Rouvoet van de ChristenUnie.

''Daar hebben de mensen recht op.'' Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie zei te hopen maandagavond ''al stappen te kunnen zetten''.

Hamer

Volgens fractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA is het nu allereerst zaak ''de economie aan het praten te krijgen''.

PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos benadrukte nog eens dat de economische problemen groot zijn.

Besluiten

De partijen vergaderen al sinds vorige week donderdag en willen vrijdag besluiten nemen over een pakket ingrijpende crisismaatregelen.

Vooral de PvdA en de ChristenUnie sturen aan op vrijdag, bij het CDA zijn ze somberder over de kansen dat dat lukt.

Investeren

Het is duidelijk dat de coalitie miljarden wil investeren in de economie, om die uit het slop te trekken.

Tegelijkertijd zal er ook bezuinigd moeten worden om het begrotingstekort van de overheid niet uit de hand te laten lopen.

Voor de overheidsfinanciën op de langere termijn willen de partijen eveneens maatregelen nemen.

Aanvaring

Zaterdag werd voortgang gemaakt na een korte aanvaring als gevolg van opmerkingen van CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel.

Die had het overleg tot ongenoegen van PvdA en ChristenUnie op scherp gezet door vooraf voor te rekenen dat als het kabinet geen maatregelen neemt de staatsschuld in 2010 met ongeveer 100 miljoen euro per dag, oftewel 1000 euro per seconde, oploopt.

Stimuleren

PvdA en ChristenUnie willen deze kabinetsperiode vooral investeren om de economie te stimuleren, bezuinigen zou de economie volgens hen verder schaden.

De sociaaldemocraten willen voor 8 miljard investeren en lasten verlichten, de ChristenUnie voor ongeveer 6,5 miljard en het CDA voor minder dan 4 miljard euro. Maar het CDA eist dat tegenover elke euro investering een euro bezuiniging staat.

Begrotingstekort

Het CDA wil daarnaast dat snel het verwachte forse begrotingstekort aangepakt wordt. Dat zal bij ongewijzigd beleid volgens het Centraal Planbureau dit jaar oplopen tot 3 procent en volgend jaar tot 5,5 procent.

Dat laatste betekent dat de staatsschuld in 2010 met ongeveer 33 miljard euro toeneemt.