LEIDEN - Het Historisch Stadsarchief in Keulen bevatte een schat aan documenten die van grote waarde waren voor Nederlandse historici. Dat zegt de Leidse wetenschapper Geert Janssen maandag.

Met het instorten van het archief zag hij in één dag zijn belangrijkste onderzoeksmateriaal verloren gaan. "Keulen is een aartsbisdom. Tot de zestiende eeuw werd vanuit deze Duitse stad een omvangrijk deel van Nederland kerkelijk bestuurd."

"Voor veel mensen die onderzoek doen naar de middeleeuwen is dit dan ook een plek van grote betekenis. In het archief van Keulen lagen veel waardevolle documenten over Nederland, die veelal in zeer goede staat waren.''

Na de tachtigjarige oorlog

Ook voor de periode ná de tachtigjarige oorlog was het Stadsarchief een belangrijke bron voor onderzoekers uit Nederland, zegt Janssen. Keulen ligt op een strategische plek aan de Rijn en was daardoor altijd een belangrijke handelspost.

Economische historici konden er onder meer handelsregisters uit die tijd bestuderen. Bovendien had Keulen ook een oude universiteit, waar vele Nederlanders studeerden.

Rampzalig

Janssen noemt het rampzalig wat er in Keulen gebeurd is. "Er lag daar zo veel mooi materiaal dat nog nauwelijks door iemand bestudeerd is. Niet alleen voor onderzoekers die de Nederlandse geschiedenis bestuderen; voor onderzoekers uit heel de wereld is er veel verloren gegaan.''

Hij bestudeert het leven van Nederlandse katholieken die in de tachtigjarige oorlog naar Keulen zijn gevlucht, om zo aan het juk van Willem van Oranje te ontkomen.