DEN HAAG - Het ministerie van Justitie laat in kaart brengen hoeveel zwakbegaafde jongeren actief zijn in jeugdbendes en welke rol ze daarin spelen. Het onderzoek maakt deel uit van een bredere studie naar de aard van problematische jeugdgroepen in Nederland.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer geschreven. Het CDA had hem opheldering gevraagd over uitlatingen van de politie dat criminele jeugdbendes steeds vaker zwakbegaafde jongens in hun gelederen opnemen.

De bewindsman heeft geen gegevens waaruit die toename blijkt. Wel is volgens hem al langer bekend dat zwakbegaafde jongeren extra kwetsbaar zijn en soms ook extra gevoelig om bij een groep te horen. ''Dat anderen daar misbruik van maken, vind ik zorgwekkend'', schrijft hij.

Aanpak

Het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat onder het ministerie van Justitie valt, moet Hirsch Ballin helpen tot een goede aanpak van jeugdgroepen te komen.

De studie zal informatie opleveren over onder meer de demografische kenmerken van jongeren in jeugdgroepen en de samenstelling van de groepen.

Politie

De politie, die had aangedrongen op onderzoek naar zwakbegaafden in jeugdbendes, mag meepraten over de inhoud van het onderzoek.

Nederland telt ongeveer 440.000 zwakbegaafde jongeren. Het is volgens Hirsch Ballin allereerst de verantwoordelijkheid van ouders en de school om te voorkomen dat leeftijdgenoten hen negatief beïnvloeden.

Als er problemen worden gesignaleerd, kunnen hulpverleners worden ingezet om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminele activiteiten.