DEN HAAG - Steeds meer mensen ervaren geluidshinder van wegverkeer.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die maandag openbaar werden, blijkt dat in de periode 1997-2008 het aandeel mensen dat daarvan last heeft, steeg van 27 naar 31 procent.

Geluidshinder van railverkeer nam in die periode toe van 5 naar 7 procent. Het vliegverkeer zorgde voor minder geluidsoverlast. Het aandeel personen dat daarvan last had, daalde van 19 naar 16 procent.

In 2008 hadden minder mensen last van stank in de woonomgeving dan in 1997. Stankoverlast van het verkeer daalde van 8 naar 5 procent, van industrie van 11 naar 6 procent en hinder van landbouwstank van 14 naar 9 procent.

Stankoverlast van open haarden bleef in die periode vrij constant op een niveau van ongeveer 11 procent.