DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat ze zichzelf te veel laat leiden door incidenten in de krant of op televisie en door de agenda van de regering.

Veel Kamerleden voelen zich gegijzeld door de regeringsbureaucratie. Dat blijkt uit het rapport Parlementaire zelfreflectie dat is opgesteld door de vicefractievoorzitters van acht van de elf politieke partijen.

Ingewijden bevestigden zaterdag een bericht hierover in het NRC. De controlerende taak van het parlement zou negatief beïnvloed worden door de korte aanstelling van politici, incidentenpolitiek en de informatieachterstand van Kamerleden ten opzichte van ambtenaren.

Ook heeft het parlement de neiging om zich te veel als bestuurder te gedragen.

Spoeddebat

De Kamerleden zijn het wel eens over de problemen, maar niet over de oplossingen. Zo staat de regel dat een spoeddebat al mogelijk is met dertig van de in totaal 150 Kamerzetels weer ter discussie.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met collega's, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en uit de kunstwereld.

Het wordt dinsdag gepresenteerd. Op 25 maart wordt tijdens een conferentie gediscussieerd over de aanbevelingen. Dat moet halverwege mei tot definitieve conclusies leiden.