DEN HAAG - Rechters hebben vaak geen idee hoe doeltreffend de straffen zijn die ze opleggen. Ook weten ze amper hoe de sancties in de praktijk worden uitgevoerd.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft de resultaten hiervan vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ballin vindt dat rechters een basiskennis over de effectiviteit en uitvoering van sancties moeten hebben. Daarom komen er meer cursussen hierover voor rechters en officieren van justitie.

Veel informatie

Over de effectiviteit van sancties is veel informatie beschikbaar. Die informatie bereikt de rechter echter meestal niet of nauwelijks, constateren onderzoekers van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De oorzaak hiervoor is de veelheid aan bronnen van informatie en de slechte toegankelijkheid ervan. Bovendien zeggen rechters geen behoefte te hebben aan meer informatie en kennis.

Kritiekloos

Hirsch Ballin vindt dat rechters zich te terughoudend opstellen. "Inherent aan zijn onderzoeksrol, moet de strafrechter actief willen weten hoe de sanctie die hij oplegt, in de praktijk zal uitpakken'', schrijft de bewindsman.

Rechters nemen meestal kritiekloos adviezen van de reclassering en van gedragsdeskundigen over. Hirsch Ballin meent dat juist van hen mag worden verwacht dat ze over de geëiste straf of maatregel kritische vragen stellen aan de officier van justitie, de verdachte of deskundigen.

Volgens de minister is dat belangrijk voor een persoonsgerichte aanpak van criminelen, waarin het kabinet veel heil ziet.