ROOSENDAAL - De coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom gaan op 16 september definitief dicht.

De burgemeesters van beide gemeenten willen zo een eind maken aan de overlast van 25.000 drugstoeristen per week.

Ze hebben dat donderdag in Roosendaal aangekondigd bij de vaststelling van hun gezamenlijke cannabisbeleid.

Gedoogbeleid

In oktober kondigden beide burgemeesters al aan een eind te maken aan het gedoogbeleid in hun gemeenten. Vanaf dat moment werden ook de gedoogvoorwaarden voor de coffeeshops aanzienlijk verscherpt.

De maximaal toegestane handelsvoorraad en het maximale verkoopgewicht gingen omlaag.

Handhaving

Beide gemeenten laten deze eisen tot 16 september varen, maar stellen er een strengere handhaving tegenover.

Bij overtreding van de gedoogvoorwaarden wordt de coffeeshop na één schriftelijke waarschuwing definitief gesloten.

Drugstoeristen

Roosendaal en Bergen op Zoom gaan ervan uit dat door de sluiting van de coffeeshops de beweegredenen voor drugstoeristen om naar beide gemeenten te komen wegvallen.

Met minder drugstoeristen denken de burgemeesters ook dat de afzetmarkt voor de illegale handel minder interessant is.

Advocaat

Advocaat Harrie Nieland die samen met zijn collega André Beckers de belangen van de Bergse en Roosendaalse coffeeshops behartigt, zegt voorlopig niets aan het besluit te kunnen doen.

''Pas als in september onder dwang van de gemeente de coffeeshops dicht moeten, komen wij in beeld. Het is goed denkbaar dat we dat via een kort geding sluiting proberen te voorkomen.''

Kanttekeningen

Nieland plaatst kanttekeningen bij het vernieuwde cannabisbeleid. ''Coffeeshops en het gedoogbeleid zijn in Nederland een erkend fenomeen. Wil je dat veranderen dan moet je eerst in overleg met de landelijke politiek."

"Met het nieuwe beleid willen beide gemeenten buitenlandse kopers weren. Ook dat moet je toetsen aan de Europese regelgeving.''