TILBURG - De Universiteit van Tilburg, de hogescholen in Tilburg, de gemeente en verhuurder Wonen Midden Brabant zetten een reclamecampagne op om hospita's te werven.

Tilburg heeft een groot tekort aan studentenkamers. Door een beroep te doen op hospita's hopen de partijen de krapte op de kamermarkt in de stad te verminderen. Na Amsterdam en Utrecht is het volgens de Landelijke Studentenvakbond in Tilburg het moeilijkst voor studenten om een kamer te vinden.

In Tilburg staan 3500 studenten voor een kamer ingeschreven. De wachttijd loopt op tot twee jaar. De deelnemende organisaties stoppen 24.000 euro in de reclamecampagne. Zij hopen nieuwe hospita's te werven door reclame te maken in bushokjes en op stadsbussen. Het is de bedoeling om voor 1 januari vijftig studenten bij hospita's onder te brengen.

Kamernood

Door onder meer de groei van de Universiteit van Tilburg is het sinds twee jaar moeilijk om een kamer te vinden. Afbraak van oude panden, een brand in een groot studentenhuis en het niet tijdig inspelen op veranderingen op de huizenmarkt hebben mede tot de krapte geleid. De gemeente, de onderwijsinstellingen en de verhuurders hebben enige tijd geleden een werkgroep ingesteld om de kamernood aan te pakken.

Asielzoekerscentrum

Plannen om van een oud asielzoekerscentrum studentenkamers te maken liepen door de hoge kosten op niets uit. De werkgroep probeert nu door nieuwbouw, huisvesting van studenten in panden die op de nominatie voor sloop staan, en uitbreiding van bestaande panden meer kamers te creëren. Deze week zijn ruim 1700 studenten in de Brabantse stad met hun studie begonnen.