DE KOOG - In de eerste twee maanden van dit jaar zijn al meer dan twintig bruinvissen op de Nederlandse kust aangespoeld.

In dezelfde periode in 2008 waren dat er maar vijf. Meer dan de helft van de gevonden bruinviskadavers was bewerkt met messen. ''Ronduit alarmerend'', aldus Ecomare, het centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel.

Volgens Ecomare zijn de meeste kadavers doormidden gesneden. ''Ook zijn losse stukken staart, losse koppen, stukken romp en vinnen gevonden. Daardoor is het niet goed mogelijk het exacte aantal dode gestrande dieren te tellen'', maakte het centrum bekend.