AMSTERDAM – De nazorg van criminele jongeren na hun detentie moet beter geregeld worden. Volgens de PvdA is dit noodzakelijk om het hoge aantal recidivisten terug te dringen.

"Instanties kijken nu alleen maar naar elkaar. De gemeente, de jeugdzorg. Niemand voelt zich verantwoordelijk. Gevolg is dat die jongeren nu nog steeds niet geholpen worden." Dit stelt Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) tegenover NU.nl.

In 2007 had de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat het aantal recidiverende jongens en meisjes erg groot was.

Ook concludeerde de Rekenkamer dat justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) onvoldoende planmatig werken aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij van criminele jeugdigen.

Verplichte nazorg

Afgelopen december kondigde het kabinet aan dat jongeren na hun detentie verplicht nazorg moesten krijgen.

"Jeugdinstellingen hebben vaak niet voldoende capaciteit om jongeren te begeleiden na hun detentie. De gemeentes moeten daarom zorgen voor een goede regievoerder die kijkt hoe de nazorg kan worden geregeld", aldus Bouwmeester.

"Het is belachelijk dat iedereen de problemen met recidive wel constateert, maar dat er vervolgens vrijwel niets mee gebeurd."

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak over dit onderwerp.