RIJSWIJK - Het theorie-examen voor het rijbewijs wordt zwaarder. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gebruikt daarvoor de ervaringen met een nieuwe examenmethode voor beroepschauffeurs. Het eerste examen-nieuwe-stijl voor deze categorie werd maandag in Leusden afgenomen. Dat heeft het CBR meegedeeld.

Hoe en op welke termijn de examens voor personenauto, motor en bromfiets veranderen, staat nog niet vast. Na de zomer volgt een evaluatie van het herziene examen voor beroepschauffeurs. Dat alle examens uiteindelijk een zwaarder beroep op het inzicht zullen doen, is volgens algemeen directeur Vaessen van het CBR onvermijdelijk. Het voornemen stoelt op een besluit van de gezamenlijke exameninstituten in de Europese Unie. Het doel is het aantal verkeersongelukken te verlagen.

Aspirant-beroepschauffeurs leggen vanaf maandag al een nieuw theorie-examen af. Het is audiovisueel in plaats van mondeling en klassikaal in plaats van individueel. Kandidaten moeten net als bij het bekende examen voor personenauto, motor en bromfiets, vijftig vragen beantwoorden. Daarvan dient 90 procent goed te zijn. Anders dan bij de overige theorie-examens krijgt de aankomend beroepschauffeur niet alleen ja-neevragen te beantwoorden, maar ook meerkeuzes. Bij tests bleken de scores daardoor af te nemen, aldus het CBR.

Volgens Vaessen is het nieuwe examen objectiever. Het grote aantal ongevallen in het beroepsverkeer de afgelopen jaren lag mede ten grondslag aan de verandering. Juist de beroepschauffeur moet volgens hem vandaag de dag aan hoge eisen voldoen om zijn vracht of passagiers verantwoord door het ingewikkelde verkeer te loodsen.