DEN HAAG - Radovan Karadzic heeft dinsdagmiddag tijdens de voortzetting van zijn eerste voorgeleiding voor het Joegoslavië-Tribunaal geweigerd schuldig of onschuldig te pleiten op de elf punten van de tenlastelegging.

Voorzittend rechter Iain Bonomy liet daarop ambtshalve in het zittingsverslag opnemen dat de ex-president van Republika Srpska onschuldig pleitte.

''Dit tribunaal heeft niet het recht mij te berechten'', zei Karadzic.

Daarom wilde hij ook niet zeggen of hij zich schuldig of onschuldig acht aan genocide (volkenmoord), misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

Holbrooke

Karadzic herhaalde het verhaal dat de Amerikaanse Balkan-bemiddelaar Richard Holbrooke hem immuniteit zou hebben beloofd voor strafvervolging door het tribunaal.

Holbrooke zou daarbij namens de hele internationale gemeenschap en dus ook namens de VN hebben gesproken. Het tribunaal is een VN-hof.

Principieel

Karadzic wil er een principieel punt van maken. Hij citeerde een Servische dichter die zou hebben gezegd: ''Mijn zaak wordt een zaak van de hele wereld.''

Bonomy was van die overpeinzingen niet gediend en herinnerde Karadzic eraan waar de formaliteit van een eerste voorgeleiding over gaat: het schuldig of onschuldig pleiten op de punten van de aanklacht.

Vierde poging

Het was de vierde poging om de ex-president van Republika Srpska een antwoord te laten geven op de vraag of hij schuld bekent.

Na zijn arrestatie afgelopen zomer weigerde Karadzic dat tot twee keer toe, omdat toch al duidelijk was dat de aanklacht nog zou worden gewijzigd.

In februari liep een derde poging spaak omdat op de valreep bleek dat de VN-aanklagers waren 'vergeten' belangrijk bewijs naar de rechters te sturen.

Genocide

Karadzic wordt onder meer beschuldigd van medeverantwoordelijkheid voor de genocide van Srebrenica in 1995. Na de Bosnisch-Servische verovering van die Oost-Bosnische stad werden duizenden moslimmannen en -jongens gedood.

De Nederlandse VN-militairen van Dutchbat konden het bloedbad niet voorkomen.

Geneesheer

Karadzic werd afgelopen juli na een jarenlange zoektocht opgepakt in Belgrado. Hij leefde daar onder een valse naam als alternatief geneesheer 'vermomd' achter een lange baard.

Nu de formaliteit van de eerste voorgeleiding is afgerond, wordt het begin van het proces voorbereid. De begindatum staat nog niet vast.