DEN HAAG - Het is niet eenvoudig om met een kortere reistijd in het openbaar vervoer meer mensen uit de auto te krijgen.

Bij 90 procent van de autoreizen duurt de reis met het openbaar vervoer van deur tot deur meer dan twee keer zo lang, ook in de spits.

Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een rapport over de kosten en baten van het openbaar vervoer.

De onderzoekers stellen dat het ov dagelijks gebruikt wordt voor 5 procent van de reizen en 10 procent van de gereisde kilometers in ons land.

Ochtendspits

Op sommige momenten is de rol van trein en bus groter. Van de reizen naar de grote steden van langer dan 10 kilometer gaat in de ochtendspits ongeveer 40 procent met het openbaar vervoer.

Uit de studie blijkt dat ouderen en gehandicapten minder dan gemiddeld gebruik maken van het ov.

Huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum, ook een doelgroep voor het openbaar vervoer, maken 65 procent van hun reiskilometers met de auto.