DEN HAAG - De SP wil dat oud-politici snel een sollicitatieplicht krijgen. De partij geeft het kabinet vier weken de tijd om dat in een spoedwet te regelen.

Ligt er binnen een maand geen wetsvoorstel op tafel, dan zal de SP zelf een initiatiefwet indienen.

Dat heeft Tweede Kamerlid Ronald van Raak zondag aangekondigd. Hij wil zo snel mogelijk een einde maken aan de huidige praktijk, waarin ex-politici een periode wachtgeld krijgen zonder dat ze hoeven te solliciteren naar een andere baan.

''Als mensen een werkloosheidsuitkering krijgen, moeten zij verplicht solliciteren. Politici hoeven dat niet en dat moeten we snel veranderen'', aldus Van Raak.

Ter Horst

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wilde de sollicitatieplicht regelen in een breed wetsvoorstel dat een dezer weken zou worden behandeld. Onderdeel van het pakket veranderingen was ook een loonsverhoging voor ministers.

Vanwege de economische crisis heeft het kabinet onlangs besloten die loonsverhoging deze regeerperiode niet door te voeren.

Door dat besluit zijn ook de andere maatregelen uit het omvangrijke wetsvoorstel voorlopig in de ijskast beland.

Naast de sollicitatieplicht voor oud-politici gaat het onder meer om een versobering van de wachtgeldregeling van zes tot vier jaar.

Kabinet

Het kabinet bekijkt momenteel hoe het verder moet met de nieuwe wet. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om enkele onderdelen eruit te lichten en apart voor te leggen aan de Kamer, aldus een woordvoerder van Ter Horst.

Daarmee wordt voorkomen dat alle maatregelen uit het wetsvoorstel deze kabinetsperiode op de plank blijven liggen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De PvdA in de Tweede Kamer wil ook niet dat de sollicitatieplicht voor oud-politici op de lange baan wordt geschoven en vindt dat er nieuwe regels moeten komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

Maar PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen heeft geen behoefte aan een spoedwet van de SP. Hij vertrouwt erop dat PvdA-minister Ter Horst de sollicitatieplicht uit het bevroren wetsvoorstel licht en alsnog invoert.