HILVERSUM - Het vervoeren van consumentenproducten in gifcontainers is waarschijnlijk gevaarlijker dan tot nu toe in Nederland werd aangenomen.

Een Duitse wetenschapper waarschuwt dat de producten veel langer schadelijke stoffen uitdampen dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangenomen.

Hoogleraar Xaver Baur van het Instituut voor Bedrijfsgeneeskunde van de Universiteitskliniek Hamburg doet die uitspraak in een reportage die onderzoeksprogramma Zembla zondagavond uitzendt.

Risico

Het RIVM concludeerde begin 2008 dat zeecontainers gevuld met ontsmettingsgassen een gering risico vormen voor consumenten en het milieu. Het ontsmettingsgas zou binnen een paar dagen uitgedampt zijn. Het instituut kwam tot die conclusie nadat het een paar schoenen en een half matras uit een gifcontainer had onderzocht.

Hoogleraar Baur deed onderzoek met de andere helft van hetzelfde matras en mat na vijf maanden nog gifwaarden die boven de normen liggen. Baur vreest daarom dat producten uit gifcontainers schadelijke gevolgen kunnen hebben, vooral voor kwetsbare mensen als kinderen en zieken.

Maatregelen

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) heeft inmiddels maatregelen genomen. Ze kondigde vrijdag aan dat zeecontainers met te veel ontsmettingsgas vanaf mei op het haventerrein moeten blijven. Het RIVM laat in Zembla weten de conclusies van het eigen onderzoek te heroverwegen.

Bedrijven vullen zeecontainers vaak met ontsmettingsgassen om te voorkomen dat ongedierte hun producten aantast. Over de vraag in hoeverre dat noodzakelijk is, bestaat veel discussie.