ACCRA - De rebellen en de regering van het West-Afrikaanse land Liberia hebben maandagavond een vredesakkoord getekend dat een einde moet maken aan bijna veertien jaar burgeroorlog. Het akkoord voorziet onder meer in de vorming van een nieuwe interim-regering en een definitief einde aan de vijandelijkheden.

De onderhandelingen tussen de twee rebellenbewegingen en de machthebbers waren in Ghana gehouden, waar ook de overeenkomst is gesloten. Het zich maandenlang voortslepende overleg kwam in een stroomversnelling na het vertrek van president Charles Taylor. Die ging vorige week in ballingschap in Nigeria.

Blah

Volgens het akkoord dat de LURD- en MODEL-rebellen met de vertegenwoordigers van de regering hebben gesloten treedt de nieuwe interimregering in oktober aan. Dan vertrekt Taylor's plaatsvervanger Mozes Blah. De regeringsposten worden verdeeld onder de huidige functionarissen, de rebellenbewegingen en andere politieke partijen.

Technocraten

Maar de belangrijkste functies, die van president, vice-president en (vice-)voorzitter van het parlement, zullen volgens de afspraken die nu zijn gemaakt niet door leden van de strijdende partijen worden vervuld. Voor die functies zullen 'technocraten' worden gezocht uit politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De invulling van de regeringsposten zal nog tijdens de verdere onderhandelingen deze week aan de orde komen. Deze interim-regering blijft aan tot januari 2006. Daarna treedt een gekozen regering aan.

Ontwapening

Het vredesakkoord behelst ook de onmiddellijke stopzetting van alle vijandigheden. Rebellengroeperingen moeten worden ontwapend door de West-Afrikaanse vredesmacht, die nu al in Liberia aanwezig is. Het regeringsleger zal worden hervormd en moet ook voormalige rebellen opnemen. Verder spraken de partijen af dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten.