RIJSWJK - Het blijft de komende dagen droog in Nederland. Het droge weer heeft grote gevolgen voor de landbouw en de waterschappen. Oogsten dreigen te mislukken en waterschappen doen hun uiterste best om dijken en andere waterkeringen te beschermen. Pas in het weekeinde verwacht weerbureau KNMI neerslag van betekenis. Hoewel een meteoroloog deze week regen voorspelt, biedt dit volgens hem weinig soelaas.

Door de droogte staat maandag het waterpeil in de Rijn nog op het laagste punt ooit, namelijk 7,17 meter boven NAP. Deze waterstand werd zondag bereikt. Het Informatiecentrum Binnenwateren denkt dat het peil dinsdag weer zal stijgen door regenbuien die in Duitsland vallen. Het duurt even voordat van die neerslag in Nederland iets is te merken.

Poreus

Dijken in het westen van het land lopen geen gevaar door de aanhoudende droogte, omdat het waterpeil in de boezems op hoogte wordt gehouden. Als het waterpeil niet wordt gehandhaaft, drogen de dijklichamen uit waardoor ze poreus en brokkelig en dus instabiel worden.

Verdroging is wel een probleem in het oosten. De grondwaterstand daalt door gebrek aan neerslag.

Genoeg

In het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland, tussen Hoek van Holland, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag, ondervindt het waterschap weinig problemen. Delfland verwacht dat het voorlopig niet nodig is om verzilt water binnen te laten. Vanuit het Brielse Meer loopt water van goede kwaliteit het gebied binnen, zodat het waterpeil tussen een week en veertien dagen hoog genoeg blijft.

Het waterschap zit zo dik in het zoetwater dat op twee plaatsen het peil iets is verhoogd. Als buffer, voor het geval er zoutwater moet worden ingelaten. In het Westland is het oppervlaktewater niet hoger gezet om wateroverlast na een regenbui te voorkomen. Het naburige Hoogheemraadschap Rijnland laat sinds donderdag water met een verhoogd zoutgehalte binnen.

Aardappelen

De droogte heeft wel grote gevolgen voor de landbouw. De aardappeloogst wordt desastreus. "Als deze week regen uitblijft, valt de oogst op de velden die niet zijn beregend, 30 procent lager uit dan anders. De prijzen van aardappelen lopen op en door een groeiachterstand krijgen we dit jaar kleine frieten", zei een woordvoerder van land- en tuinbouworganisatie LTO. De zegsman verwacht dat er een flink tekort aan aardappelen ontstaat. De akkerbouw in Nederland bestaat voor een groot deel uit aardappelproductie.

Op dit moment worden maïs, aardappels, zaaigewassen en fruit geoogst. De conservenfabriek van Hak in Giessen heeft grote moeite om voldoende groente binnen te halen. Het bedrijf draait op ongeveer 80 procent van de normale capaciteit. De telers halen dit jaar veel minder oogst van hun land. Ook maakt het droge weer dat de groente sneller en eerder afrijpt.

Prijs

Volgens de LTO-woordvoerder hoeft een droge zomer niet per definitie te betekenen dat het financieel slecht is. "Het kan klimatologisch tegenvallen, maar de gang van zaken is ook afhankelijk van de prijs."

Ook het elektriciteitsnet heeft nog steeds te lijden onder de aanhoudende droogte. Netbeheerder Tennet voorspelt dat het stroomgebruik dinsdag toeneemt, maar dat veroorzaakt geen grote problemen omdat ook het reservevermogen groter is. Er is meer rek, aldus Tennet.

Elektriciteitscentrales draaien met beperkte capaciteit omdat ze niet kunnen beschikken over voldoende koelwater.