AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema (verkeer en vervoer) treedt af. De reden is een nieuwe tegenvaller bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de nieuwe metroverbinding in de hoofdstad.

Herrema (PvdA) heeft zijn aftreden donderdag bekendgemaakt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de kosten van de metrolijn circa 290 miljoen euro hoger kunnen uitvallen dan eerder geraamd. Ook loopt de aanleg van de Noord-Zuidlijn verdere vertraging op.

In december overleefde hij nog een motie van treurnis van de oppositie, maar de nieuwe tegenvaller was voor Herrema de druppel.

Amsterdam mikt er nu op dat het project in 2017 klaar is, twee jaar later dan de laatste prognose.

Vijzelgracht

De gemeente Amsterdam baseert dit op een inventarisatie van de risico's, die gemaakt is na de tegenvallers bij station Vijzelgracht. De toegenomen kosten zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de verzakkingen aan deze gracht.

Commissie

Om greep op het project te krijgen heeft het Amsterdamse gemeentebestuur per direct een onafhankelijke commissie ingesteld onder leiding van oud-minister Cees Veerman.

De commissie moet het college van B en W adviseren hoe het verder moet met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Daarbij gaat het om alternatieven voor de financiering, technische realisatie en bestuurlijke organisatie van het project.

Eerder rijden

In het onderzoek wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid meegenomen dat de metro eerder gaat rijden op onderdelen van het tracé. De commissie komt nog voor de zomer met een advies.

Herrema, die zegt zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de kostenoverschrijding en vertraging, draagt zijn portefeuille voorlopig over aan wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks).

Niet te dragen

Amsterdam kan de aanleg van de Noord-Zuidlijn amper nog aan, erkende Herrema donderdag in een toelichting. "De consequenties en gevolgen voor de gemeentelijke begroting zijn bijna niet meer te dragen."

De afgelopen jaren moest Herrema steeds opnieuw kostenoverschrijdingen en vertragingen melden bij de aanleg van de nieuwe metrolijn. "Voor mij is de grens van mijn politieke verantwoordelijkheid bereikt."

De wethouder zei dat de gemeente bij zijn aantreden nauwelijks een realistisch beeld had van de kosten en de risico's van het megaproject. Hij zag het als zijn taak daar verandering in te brengen. "De stad en Amsterdammers hebben daar recht op."

Ziek

Herrema herzag onder meer contracten met aannemers en begon met professioneel risicomanagement. "Dat heb ik in gang gezet de afgelopen jaren, met resultaten waarvan u en ik niet blij worden."

"De Noord-Zuidlijn is niet voor bange bestuurders, dat wist ik vanaf dag één", aldus Herrema. Maar volgens hem was "de patiënt zieker" dan hij had gedacht.

Raadsenquête

De Amsterdamse fracties van GroenLinks en PvdA willen een raadsenquête naar de politieke besluitvorming rond de Noord-Zuidlijn. Beide coalitiepartijen willen onder meer antwoord op de vraag of de gemeenteraad steeds de juiste informatie heeft gekregen.

GroenLinks en PvdA zeggen dit naar aanleiding van de zoveelste tegenvaller bij de aanleg van de metrolijn. "De enquête moet antwoord geven op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen."

Tjeerd Herrema treedt af