DEN HAAG - In de dertig grote steden komen volgend jaar bijna extra opvangplaatsen beschikbaar voor dak- en thuislozen die overlast veroorzaken. Dat hebben de ministers Remkes en De Graaf van Binnenlandse Zaken en Donner van Justitie afgesproken met de steden. Met de afspraken is 5 miljoen euro gemoeid.

Naast de extra opvangplaatsen is er geld om ongeveer 1450 zogeheten in- en doorstroombanen, de opvolgers van de Melkertbanen, voor stadswachten en andere toezichthouders permanent te maken. Dit geld gaat bijvoorbeeld naar opleidingen.

De steden hebben zelf ook geld uitgetrokken voor meer opvang van zwervers die overlast veroorzaken. Justitie heeft beloofd extra cellen en reclasseringscapaciteit achter de hand te houden voor de aanpak van veelplegers in de vier grote steden.