AMSTERDAM - Jaarlijks kan de politie zeker 120 mensenlevens redden als hun auto's zijn uitgerust met een defibrillator. Dat concludeert cardioloog Ruud Koster na experimenten in de politieregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Bij een hartstilstand kan de defibrillator met stroomstoten het hart weer laten kloppen.

Ruud Koster, onderzoeker bij het Acadmisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, meent dat alle politieauto's met een defibrillator moeten worden uitgerust. "Volgens de Politiewet is het de taak van de politie om hulp te verlenen aan hen die deze behoeven."

Aanschaf

De aanschafkosten van de apparaten zouden eenmalig 2 miljoen euro bedragen. Training en onderhoud kost ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Volgens Koster is dat 6000 euro per gespaard levensjaar. In de medische wereld geldt ongeveer 20.000 euro per gewonnen levensjaar als norm.

104 seconden sneller

De politie is gemiddeld 104 seconden sneller bij een incident dan een ambulance die standaard is uitgerust met een defibrillator. In het geval van een hartstilstand telt elke seconde. Defibrilleren binnen vijf minuten biedt een overlevingskans van 35 procent. Vijf minuten later is dat percentage gedaald tot 12 procent.

Volgens de berekeningen van Koster hebben de politie- en brandweerkorpsen die de defibrillator gebruiken, al tien levens gered.

Het onderzoek is uitgevoerd op kosten van de Nederlandse Hartstichting en gesubsidieerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken. Het rapport is naar de Raad van Hoofdcommissarissen gestuurd.