DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer is positief over een maatregel van Nijmegen om de segregatie in het onderwijs aan te pakken. Samen met scholen wil de gemeente de vlucht van autochtone kinderen naar witte scholen buiten hun eigen wijk stoppen.

''De scholen hebben onderling afspraken gemaakt. Zo moet je het doen'', aldus Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk van het CDA woensdag. ''Wij steunen dit initiatief van harte'', zegt Margo Kraneveldt van de PvdA.

Nijmegen wil met de scholen voorkomen dat populaire, witte basisscholen uit hun voegen barsten terwijl zwarte scholen te weinig leerlingen hebben. Zij gaan ouders een bindend schooladvies geven zodat hun kinderen in de eigen wijk naar school gaan.

Maatregel

De vlucht naar witte scholen, met daaraan gekoppeld de concentratie van kansarme allochtone kinderen op zwarte scholen, wordt zo tegengegaan. De PVV en de SGP zijn tegen de maatregel. Volgens de twee partijen tast het bindend advies de vrijheid van onderwijs aan.

Ook voor het CDA is de vrijheid van onderwijs een gevoelig argument. Volgens Kamerlid Van Dijk hoeft de maatregel echter niet te betekenen dat ouders niet meer terechtkunnen op een school die aansluit bij hun levensbeschouwelijke visie.

Hij zegt dat een soortgelijk project in Tiel dit bewijst. Daar heeft elke wijk voldoende variatie in scholen, bijvoorbeeld met een katholieke of protestants-christelijke inslag. Kraneveldt stelt daarnaast dat scholen en ouders met specifieke wensen daar onderling uit moeten kunnen komen.