DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft er geen bezwaar tegen wanneer in een mobiel cellencomplex op Schiphol twee verdachten in een cel worden geplaatst. De fracties van VVD, CDA en D66 vinden dat deze noodmaatregel nodig is om te voorkomen dat drugssmokkelaars nog langer worden heengezonden vanwege het gebrek aan gevangeniscapaciteit.

Minister Korthals van Justitie denkt op korte termijn een plek te kunnen vinden om de verdachten vast te zetten.

De VVD vindt het voorstel fantastisch. "Nood breekt wet", zegt Kamerlid Niederer. Wat hem betreft mogen er zelfs meer dan twee bolletjesslikkers in een cel worden gestopt. Hij trekt daarbij de vergelijking met vreemdelingenbewaring, waarbij zes mensen in een ruimte zitten. Wel moeten de cellen aangepast worden. "Je kunt niet zomaar een veldbedje bijplaatsen."

Ook D66 en het CDA hebben geen onoverkomelijke bezwaren. Hoewel de democraten in het algemeen zeer tegen het onderbrengen van twee mensen in een cel zijn, kan wat woordvoerder Dittrich betreft er voor Schiphol een uitzondering worden gemaakt. Wel moet er rekening gehouden worden met mogelijke agressie tegen cipiers. CDA'er Rietkerk heeft eerder zelf geopperd om meerdere gedetineerden in een cel onder te brengen.

De PvdA staat gereserveerd tegenover het plan, maar wijst het niet volstrekt af. Kamerlid Van Oven beaamt dat er zeker iets noet gebeuren, maar ziet meer in een oplossing die in zijn totaliteit sluitend is. Ook hij wijst op het gevaar van agressie. Bovendien is het een kostbare operatie cellen om te bouwen zodat zij geschikt zijn voor twee personen. Ook moet de rest van de justitiële keten in staat zijn de extra werklast op te vangen.

Vanuit de vakbeweging wordt bezorgd gereageerd op de suggestie van Korthals. CFO-woordvoerder D. de Geus waarschuwt dat er nu al een ernstig tekort aan bewakers is. Door het verhoogde risico moeten er straks twee cipiers aan te pas komen wanneer de deur wordt geopend.

Het inzetten van militairen is daarbij geen oplossing, vindt de CFO. "Militairen zijn niet opgeleid voor het begeleiden van gedetineerden. Bovendien is er ook een tekort aan militair personeel."

/NIEUWSKorthals wil twee verdachten in een cel