LELYSTAD - Het waterpeil in de Rijn bij Lobith is zondagmorgen om 08.40 uur uitgekomen op 7.17 meter boven NAP. Dat is 3 centimeter lager dan de verwachte waterstand en 5 centimeter lager dan de laagste waterstand ooit, 7.22 meter boven NAP op 13 september 1991. Dit meldt het Informatiecentrum Binnenwateren in Lelystad.

Zondag om 06.00 uur was het peil in de Rijn al gezakt naar 7.19 meter boven NAP. Het bord met de waterstand bij Lobith gaf zondag incidenteel nog lagere waarden aan, tot 7.15 meter boven NAP. Het informatiecentrum in Lelystad krijgt elke tien minuten automatisch de waterstand door. Tussen die meetmomenten door kan de waterstand wel eens anders zijn, aldus een woordvoerder. Maar de officieel gemeten laagste waterstand bleef zondag 7.17 meter boven NAP.

Volgens de woordvoerder staat de meting onder meer onder invloed van de grootte van langsvarende schepen. “De scheepvaart heeft er sowieso last van. Ze kunnen minder lading meenemen. De schippers snakken naar meer water.”

Het informatiecentrum verwacht maandag een lichte stijging naar .25 meter gevolg van regenval in het zuiden van Duitsland.

Drastische droogtemaatregelen

Het kabinet bereidt ingrijpende maatregelen voor, die noodzakelijk kunnen worden als de droogte nog lang aanhoudt. Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken geschreven in een zondag gepubliceerde brief aan provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer en politie.

De minister schrijft dat er in Nederland op dit moment geen sprake is van een crisis, maar dat op basis van de weersvoorspellingen “ernstig rekening” moet worden gehouden met aanhoudende droogte. Onder meer ten aanzien van water en stroom kunnen dan “kritische situaties” ontstaan. Remkes somt in het schrijven de maatregelen op die dan genomen zouden kunnen worden.

Zo kan door een tekort aan koelwater de elektriciteitsproductie gedeeltelijk stil moeten worden gelegd, waardoor de stroomvoorziening (gecontroleerd) zal worden beperkt. Iedere regio moet dan een deel van het probleem op zich nemen, waarbij vitale voorzieningen en kwetsbare groepen zullen worden ontzien.

Ook liggen er extra maatregelen op de plank om het grondwaterpeil en het waterpeil in de rivieren te regelen en bereidt het kabinet afsluiting van natuurgebieden voor in verband met brandgevaar. Daarnaast kan het goederenvervoer over het water worden beperkt en het transport over de weg gestimuleerd en kunnen boeren worden gedwongen eerder te oogsten, omdat beregenen niet meer mogelijk is.

Remkes benadrukt dat het kabinet niet op eigen houtje besluiten zal nemen, maar altijd eerst met de betrokkenen zal overleggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal, wegens de relatie met water, de communicatie met de burgers verzorgen. Voorlopig blijft het bij de oproep zuinig te zijn met water en energie.