DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende heeft de Tweede Kamer beloofd dat de commissie-Davids geen strobreed in de weg gelegd wordt.

Ze krijgt ongelimiteerde toegang tot organisaties en stukken, onder meer de verslagen van de ministerraad. Hij zei dat woensdag in het Irakdebat.

Balkenende stelde in het debat dat een parlementaire enquête niet per se meer informatie oplevert dan een onafhankelijke onderzoekscommissie.

Het is niet ondenkbaar dat de betrokken personen vrijer spreken voor een commissie.

Hij vindt dat er veel te winnen is door een commissie een onafhankelijk oordeel te laten vellen over de besluitvorming destijds. Volgens hem is er een beeld over een gebrek aan openheid ontstaan ''en dat terwijl er niks te verbergen is''.

Geen hinder

Balkenende vindt niet dat hij de Eerste en Tweede Kamer hindert door hun vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van zes weken te beantwoorden. De commissie zal ze in het onderzoek meenemen.

Volgens de premier is dat ook niet in strijd met de informatieplicht van het kabinet. Daar staat geen termijn voor in de Grondwet, zei hij.

Coalitieafspraak

Voor PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer geldt niet langer de coalitieafspraak dat er geen parlementair onderzoek mag komen naar de besluitvorming over de inval in Irak in 2003.

Nu de premier hier zelf toe heeft besloten, is wat Hamer betreft ''een nieuwe situatie ontstaan''. De PvdA sluit daarom niet uit dat na het onderzoek door oud-president van de Hoge Raad Willibrord Davids nog een parlementaire enquête noodzakelijk is.

Waarheidsvinding

''Wij zijn nu begonnen aan de waarheidsvinding en houden niet op tot alle vragen zijn beantwoord'', aldus Hamer.

Ook CDA en de ChristenUnie gaven toe dat er geen afspraken zijn gemaakt over de periode na de presentatie van het onderzoek van de commissie.

Pechtold

Het CDA heeft woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over Irak een felle aanval geopend op D66-leider Alexander Pechtold.

Fractievoorzitter Pieter van Geel (CDA) verweet Pechtold niet uit te zijn op waarheidsvinding. D66 wil alleen vragen stellen in het openbaar, zei hij.

''Geef dan argumenten dat een parlementaire enquête superieur is wat betreft informatievoorziening'', beet hij ook GroenLinks-leider Femke Halsema en SP-fractieleider Agnes Kant toe.

Hamer

Mariëtte Hamer werd tijdens het debat flink onder vuur genomen door oppositiepartijen SP, GroenLinks, VVD en D66.

Hamer betoogde dat premier Jan Peter Balkenende afgelopen maandag zijn blokkade van een onderzoek naar de kwestie heeft opgeheven.

Oppositiepartijen SP, D66 en GroenLinks vroegen Hamer waarom zij dan instemt met het onderzoek dat de premier wil instellen en waarom de partij niet alsnog een parlementaire enquête steunt.

Onvermijdelijk

VVD-leider Mark Rutte denkt dat een parlementaire enquête naar het Irak-besluit uiteindelijk onvermijdelijk zal blijken.

''De commissie werkt in het geheim en zonder eed. De uitkomst zal bij voorbaat controversieel zijn.'' Volgens hem is ''de kans levensgroot dat de PvdA later dit jaar de premier zal dwingen de beker helemaal leeg te drinken.''