DEN HAAG - Ziekenfondsverzekerden moeten per 1 januari 2004 mogelijk een eigen bijdrage per doktersrecept gaan betalen. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft dat voorgesteld, zo meldden bronnen op het Binnenhof.

Het is nog niet zeker of de maatregel wordt ingevoerd. De eigen bijdrage in de medicijnkosten staat op een lijst met bezuinigingsvoorstellen, waar het kabinet de komende weken een keus uit zal maken. Op die lijst staan ook ingrepen in de WW, WAO, en bevriezing van de ambtenarensalarissen.

Het plan van Hoogervorst is niet nieuw. Eind jaren tachtig moesten patiënten een rijksdaalder per recept betalen. De weerstand tegen de 'medicijnknaak' was destijds groot. De regeling sneuvelde, omdat die veel administratieve rompslomp met zich meebracht, waardoor de uitvoeringskosten hoog waren.