DEN HAAG - Een grootschalige fraude in de wereld van bodemanalyse is opgerold. Een erkend bodemadviesbedrijf heeft dertien jaar lang rapporten over bodemanalyses vervalst. Het bedrijf kan inmiddels zijn werkzaamheden niet meer uitoefenen.

Een woordvoerder van de VROM-Inspectie wilde vrijdag niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Er is een strafrechtelijk onderzoek gaande door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie (VROM-IOD), onder leiding van het functioneel parket.

De vervalste rapportages zijn onder meer gebruikt voor verklaringen dat de grond schoon is. Deze zijn nodig bij de sanering van oude olietanks en de aanvraag van bouw- en milieuvergunningen.

Monsters

Het bedrijf heeft tegen de VROM-IOD toegegeven dat het rapportages over monsters en analyserapporten heeft vervalst. Het ging per jaar om ongeveer 150 laboratoriumrapporten, dus in totaal om ongeveer tweeduizend vervalste rapporten.

,,Het bedrijf handelde niet in opdracht'', zei de woordvoerder. Het vermoeden bestaat dat het goedkoper was om rapporten ,,in elkaar te flansen'' dan om echte bodemanalyses uit te voeren. Er loopt onderzoek naar eventuele gedupeerden, en de mate van milieuvervuiling.

Erkenningensysteem

Het bodemadviesbedrijf was gecertificeerd en werkte met een erkenning op basis van de nieuwe, zogenoemde Kwalibo-bodemregelgeving. Dit erkenningensysteem is sinds anderhalf jaar van kracht, en bedoeld om fraude met vervuilde grond tegen te gaan.

De VROM-Inspectie voert gerichte steekporeven uit om andere, eventuele vervalsingen van bodemonderzoeksrapporten op te sporen. De inspectie zal de branche stimuleren om signalen van mogelijk frauderende bureaus door te geven. In 2008 zijn twee bedrijven tijdelijk geschorst.