DEN HAAG - De schade die de boeren ondervinden van de droogte is "in beginsel ondernemersrisico", vindt minister Veerman van Landbouw. "De Staat is niet verantwoordelijk", zei de bewindsman vrijdag na afloop van de ministerraad.

De verantwoordelijke bewindslieden van Economische Zaken, Landbouw en Waterstaat waren vrijdag voor de ministerraad bijeengekomen voor speciaal overleg over de droogte. Deze bijeenkomsten zullen vaker worden gehouden, zolang de droogte aanhoudt.

Volgens Veerman is vrijdag nog niet gesproken over de schade die bijvoorbeeld de inlaat van brak water veroorzaakt. "Dat is nog niet aan de orde." Als het wel aan de orde komt, dan is het niet vanzelfsprekend dat Veerman zijn beurs trekt. "Het is niet de Staat die het niet laat regenen", zei hij.

De inlaat van brak water is een zaak van "algemeen maatschappelijk belang", zei hij. Die beslissing staat dan ook niet ter discussie. Dat niet is voorzien dat het zo lang droog zou blijven, valt ook niemand te verwijten. "De weersomstandigheden wisselen nu eenmaal heel sterk. Daar kun je moeilijk op anticiperen."

'Grote zorg'

Premier Balkenende noemde de droogte "een punt van grote zorg". De afweging om licht verzilt water in te laten was een hele lastige, maar hij wilde nog niet spreken van een crisis.

Zowel Balkenende als Veerman ziet in de problemen een goede aanleiding om de discussie over het water nieuw leven in te blazen. Daarbij moet dan niet alleen worden gekeken naar overlast van te veel water maar ook naar droogte.