LEIDEN - De Halt-bureaus hebben vorig jaar weer meer baldadige jongeren op de stoep gehad. De politie stuurde in 2002 .363 jongeren tussen 12 en 18 jaar voor een taakstraf naar een van de 62 Halt-bureaus. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder, zo staat te lezen in de jaarcijfers van Halt-Nederland. Het aantal klanten van de bureaus was de laatste jaren juist iets gedaald.

Ook het aantal boefjes onder 12 jaar dat naar Halt kwam voor een zogenoemde Stop-reactie, nam toe. Dat waren er vorig jaar 1953, 19 procent meer dan in 2001. De Stop-reactie is een vrijwillige opvoedingscursus, die bestaat uit een aantal gesprekken en huiswerktaken.

A. van Egeraat, afdelingshoofd registratie en beleidsinformatie bij Halt, schrijft de stijging toe aan intensievere contacten tussen de politie en de Halt-bureaus. Ze wijst erop dat in verscheidene politieregio's in prestatieafspaken ook doorverwijzingen naar de Halt-bureaus zijn opgenomen.

De relatief sterkere toename van het aantal Stop-reacties komt volgens haar omdat deze maatregel nog vrij nieuw en dus onbekend was. ,,Die is pas in 2001 landelijk ingevoerd en had dus nog zijn tijd nodig.''