DRIEBERGEN - In grote delen van het land staan de bossen er bij alsof de herfst al begonnen is. Bladeren zijn rood, bruin en geel verkleurd. Eikels vallen volop uit de bomen en sommige boomsoorten hebben zelfs al kale kruinen.

Volgens Staatsbosbeheer zijn de bomen door de aanhoudende droogte vier tot zes weken eerder aan de winterrust begonnen. Zodra de bomen niet meer voldoende water kunnen opnemen gaan ze in rust. Dat doen ze door rijpe vruchten, bast en blaadjes te laten vallen. De grondwaterstand is door de droogte zover gezakt dat het voor de natuur lijkt alsof het herfstseizoen is begonnen.

Geen probleem

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer benadrukte vrijdag dat de vroege herfst geen probleem is. Volgens hem loopt de natuur in heel Europa door de hitte en de droogte zeker een maand voor op normale jaren. De bomen zijn niet dood maar lopen volgend jaar gewoon weer uit.

"De bossen verzwakken wel iets door deze vroege herfst, maar het is niet dramatisch. Het zou veel erger zijn als de bomen geen bladval vertoonden. Dan zouden ze maar water naar de blaadjes blijven sturen en van binnen uitdrogen. En dan gaat een boom dood", aldus H. Hekhuis, hoofd afdeling terreinbeheer van Staatsbosbeheer.

Zon

Hekhuis denkt dat vooral laanbomen als beuken echt problemen kunnen krijgen door de vroege bladval in combinatie met de warmte. Beuken kunnen slecht tegen zon op hun bast. Dan krijgen ze last van schorsbrand.

Nu het beschermende blad al valt zouden beuken door zonnebrand dood kunnen gaan. Staatsbosbeheer adviseert gemeenten dan ook om laanbomen wel wat extra water te geven, evenals echte stedelijke bosschages. In natuurgebieden is dat niet nodig en ook ondoenlijk, aldus de terreinbeheerder.

Overigens is volgens Staatsbosbeheer niet in heel Nederland sprake van herfstbossen. In de Achterhoek en Twente, waar vorige maand nog wat regen is gevallen, valt de toestand nog mee. Hoge zandgronden als de Veluwe en Brabant hebben veel meer last. De bomen worden wel steeds gevoeliger voor bosbrand nu de sapstroom tot stilstand komt.