DEN HAAG - De verplichte aansluiting op het elektronisch patiëntendossier (EPD) van huisartsen en andere zorgverleners wordt uitgesteld.

 Minister Ab Klink (Volksgezondheid) was ervan uitgegaan dat dit in september mogelijk zou zijn, maar zei donderdag dat nog niet alle zorgverleners hun systemen op orde hebben.

Daardoor kunnen deze nog niet voldoen aan de veiligheidseisen, die moeten zorgen dat het systeem niet gekraakt kan worden en de privacy van patiënten gewaarborgd is.

Veiligheidseisen

Klink benadrukte dat testen van onder meer hackers hebben uitgewezen dat de veiligheidseisen op zich afdoende zijn, maar dat nog niet alle ICT-leveranciers van de huisartsen gekwalificeerde systemen kunnen aanbieden.

Hij gaat ervan uit dat de verplichte aansluiting op het EPD een paar maanden tot een half jaar langer op zich zal laten wachten.

Aangesloten

Dat zal gebeuren als het leeuwendeel van de huisartsen, apothekers en specialisten is aangesloten. Nu zijn dat er 88, de eerste helft van dit jaar moeten het er achthonderd zijn.

Het grootste gedeelte van de zorgaanbieders zal zich naar verwachting tegen het einde van dit jaar aansluiten op het landelijke elektronisch patiëntendossier.

Zwaardere sancties

Op verzoek van de Kamer gaat Klink ook bekijken of er zwaardere sancties kunnen komen voor artsen die misbruik maken van het EPD, bijvoorbeeld door gegevens in te zien die hen helemaal niets aangaan.

Daar bestaan al allerlei zware straffen voor, waaronder het uit het beroep zetten van de arts. Klink gaat nu kijken of de laatste sanctie sneller opgelegd kan worden.

Dossier

Huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen kunnen met het dossier informatie over patiënten en hun medicijngebruik raadplegen via een beveiligd computersysteem.

De bedoeling is om de zorg beter te maken en medische missers terug te dringen.