DEN HAAG - Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van demente ouderen die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen.

 Met het geld kunnen woongroepen worden opgericht in de buurt waar de betrokkene vandaan komt. Zo blijft de eventuele partner dichtbij.

De staatssecretaris stuurt daarover dinsdag een brief aan de Tweede Kamer. Het geld wordt uitgesmeerd over de komende drie jaar.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat zorginstellingen kleinschalige woonopvang bouwen in de buurten.

Stimuleren

Bussemaker had al eerder aangekondigd deze opvangvorm te willen stimuleren, maar moest dat nog nader uitwerken.

Ouderenorganisaties zijn blij met het extra geld. Koepelorganisatie CSO zegt te verwachten dat de zorg voor deze groep aanzienlijk zal verbeteren.