Coalitie diep verdeeld over geweld Israël in Gaza

DEN HAAG - De regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn en blijven het oneens met hun coalitiegenoot PvdA over het geweld dat Israël sinds de kerst toepast in Gaza.

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam zette woensdag tijdens een vervolgdebat over de kwestie de verschillen op scherp.

Van Dam

Van Dam kwam alsnog met een motie op de proppen waarin hij het kabinet oproept niet alleen het geweld van de Palestijnse Hamas, maar ook het Israëlische geweld te veroordelen als buitensporig.

Zijn fractiegenoot Luuk Blom wilde vrijdag niet zover gaan. De PvdA vindt een oordeel van Nederland nodig, gezien de vele burgerslachtoffers in Gaza. Overigens haalt de motie niets uit, want een minderheid van SP, GroenLinks en D66 steunt haar.

CDA

CDA en ChristenUnie, die samen met VVD, PVV, SGP en Verdonk een meerderheid vormen (80 zetels), vinden een veroordeling van Israël uit den boze. Ze volgen het kabinet, dat ervan uitgaat dat Israël zich houdt aan het oorlogsrecht.

Staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken), die minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) verving, herhaalde dat standpunt nogmaals.

Verwijten

De SP, GroenLinks en D66 verweten Van Dam dat de PvdA zo lang heeft gewacht met de oproep. Van Dam ontkende dat en spoorde de linkse partijen aan hun pijlen te richten op het CDA en de VVD ''omdat daar het probleem zit''.

De PvdA'er hekelde het woordenspel over buitensporig en disproportioneel. Volgens hem klopt het woord buitensporig, omdat het een politiek en moreel oordeel aangeeft. Disproportioneel verwijst naar het internationaal recht.

Onderzoek

Coalitiegenoten PvdA en CDA vinden elkaar wel in de wens dat het kabinet in VN-verband pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar alle gevallen van twijfel over het gebruikte geweld. Een Kamermeerderheid steunt dit.

Maar VVD-Kamerlid Hans van Baalen zag hierin een signaal dat CDA en PvdA afstand nemen van de rechtmatigheid van het Israëlisch optreden. PvdA en CDA weerspreken dat.

Gesprekken

Verder zijn de PvdA, SP, GroenLinks en D66 blij dat de Europese Unie en Israël woensdag hun gesprekken over de verdieping van hun relaties hebben opgeschort. Timmermans benadrukte dat de bevriezing op beider verzoek was en niet moet worden opgevat als een sanctie tegen Israël.

De Kamer zal donderdag stemmen over de achttien ingediende moties.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie