ZWOLLE - De Isala Klinieken in Zwolle moeten voor de helft opdraaien voor de arbeidsongeschiktheid van een voormalige werkneemster. De Hoge Raad heeft dat bepaald, zo heeft de advocaat van het ziekenhuis dinsdag bevestigd.

De FNV Vakcentrale denkt dat de uitspraak belangrijk kan zijn voor andere werknemers die ook schadeclaims willen indienen wegens meeroken op de werkplek.

De vrouw werkte in de jaren 1999-2001 als secretaresse van twee medisch specialisten van het Zwolse ziekenhuis die de vrouw blootstelden aan hun tabaksrook. Er gold toen nog geen rookverbod op de werkplek. Dat is immers pas in 2004 ingegaan.

Astmapatiënt

De secretaresse, die astmapatiënt was, heeft vanaf het begin geklaagd over de rook. In 2001 raakte ze arbeidsongeschikt. Twee jaar later werd haar contract beëindigd, waarop de vrouw naar de rechter stapte.

De kantonrechter wees haar een schadeclaim toe, maar het ziekenhuis ging tegen die beslissing in beroep. De zaak speelde tot voor de Hoge Raad.

Gedocumenteerd

Volgens deskundige Arbeidsomstandigheden van de FNV Vakcentrale, Wim van Veelen, maken gedupeerden meer kans voor de rechter als ze hun zaak vanaf het begin goed hebben gedocumenteerd, bijvoorbeeld met getuigenverklaringen.

Hij sluit niet uit dat rechters door de uitspraak van de Hoge Raad nu sneller schadeclaims toewijzen aan werknemers die claimen ziek te zijn geworden door meeroken op de werkplek.