DEN HAAG - Mensen die voor hun plezier in een eigen boot gaan varen moeten een heffing betalen die uitsluitend ten goede mag komen aan een nieuw te vormen Blauwfonds voor de recreatievaart.

Dat staat in een advies, dat oud-staatssecretaris Dzsingisz Gabor (Natuurbeheer) dinsdag heeft aangeboden aan minister Gerda Verburg (LNV).

Voor de pleziervaarders staat tegenover het invoeren van de heffing dat in de toekomst onderweg niet meer betaald hoeft te worden voor doorgang door sluizen en bruggen en dat ook tolgelden tot het verleden behoren.

Lappendeken

De invoering van de landelijke heffing kan voorkomen dat er een lappendeken aan heffingen zal ontstaan.

Gabor laat de mogelijkheid open of de heffing gebeurt via een vaarbewijs, een vaarsticker, of het op kenteken stellen van de boten.

Kenteken

De vaarsticker heeft de voorkeur van de deskundigen, maar rekening houdend met bijvoorbeeld snelheidscontroles, diefstal en belasting zou het kenteken weer beter zijn.

In het laatste geval kan de bijdrage worden geïnd zoals dat ook gebeurt bij de motorrijtuigenbelasting.

Heffingsplicht

De oppervlakte van de boot bepaalt de hoogte van de heffing. Voor niet-gemotoriseerde boten tot tien vierkante meter hoeft niet betaald te worden. Zo'n 300.000 boten vallen onder de heffingsplicht. Bij een bijdrage van 8 euro per vierkante meter zou dat 45 miljoen opleveren.

Dat geld moet ten goede komen aan voorzieningen voor de recreatievaart, de veiligheid op de vaarwegen, onderhoud zoals baggeren van vaargeulen en aan milieumaatregelen om te voorkomen dat het oppervlaktewater wordt vervuild.

Wantrouwen

Goede communicatie is essentieel voor de maatschappelijke haalbaarheid want het kan eventuele scepsis en wantrouwen doen omslaan in vertrouwen, gaf Gabor Verburg als advies mee.

De minister toonde zich blij met de verkenning waaruit blijkt dat de brancheorganisaties de heffing niet op voorhand afwijzen.

Vaarroutes

''In alle seizoenen zijn er wel mensen op het water te vinden, maar al die vaarroutes zijn niet vanzelfsprekend. Ik ben blij dat deze gebruikers zich betrokken voelen, want wie betrokken is, wil eventueel wel iets extra's betalen om het in stand te houden.''

Verburg gaat met de sector over de heffingen praten. Ze zegde toe dat ze nog voor de zomer met een kabinetsstandpunt komt.